beeldende kunst van hier en nu

Hannie Mein Biënnale

Vanaf de komende Hannie Mein expositie in oktober 2018 zal de oude, vertrouwde Hannie Mein Kunstprijs verder gaan als Hannie Mein Biënnale. Dit om regelmatig de professionele Stellingwerver kunstenaars een podium te bieden voor hun kunst. Om de nadruk minder te leggen op het winnen van een prijs, maar meer op het meedoen en exposeren van deze kwaliteit in onze regio.

Dat betekent dat de eerstkomende expositie in oktober 2018 dan ook gevolgd zal worden door de volgende in het najaar van 2020.

De nadruk zal meer komen te liggen op het bieden van een podium voor professionele kunstenaars in het Nedersaksisch taalgebied. Heel langzaamaan zal dan ook het gebied waarin de kunstenaars werkzaam zijn worden uitgebreid, waardoor we nog meer kunstenaars de mogelijkheid bieden hun werk te presenteren. Overigens in alle disciplines, dus niet alleen keramiek! 

 

HM Logo St. Hannie Mein Kunstprijs
Secretariaat: p/a Westermaad 5
8431 TA Oosterwolde

De carrière van Hannie Mein was zeer succesvol en haar werk wordt, mede door het zo kenmerkende karakter, tegenwoordig verzameld door een steeds groeiende groep liefhebbers. De waardering voor haar werk en kunstenaarschap blijkt ook uit de in 2006 in het leven geroepen ‘Hannie Mein kunstprijs’.